Farger

CMYK farger brukes til trykksaker, RBG til skjerm og digitale flater. Alle tre grønnfarger skal benyttes med hvit font.

CMYK

Grønn 1

C72 M25 Y57 K8

Grønn 2

C81 M36 Y65 K28

Grønn 3

C82 M45 Y69 K52

RGB

Grønn 1

R72 G142 B123
#488E7B

Grønn 2

R37 G104 B87
#256857

Grønn 3

R25 G70 B58
#19463A

Meny